NOPING : 1€/月/罗马尼亚/1C2G20G硬盘/IPv6 VPS/不限流量

900次阅读
没有评论

NOPING,国外商家,提供位于罗马尼亚的服务器,可选Linux和Windows。

最低配仅有ipv6,无ipv4.

Produse 1x IPv6 20GB NVMe SSD AMD 1 vCore CPU 2GB ECC DDR4 RAM Preț
IPV6 1 20GB 1 2GB €1.00
Small 1 IPv4 30GB 1 2GB €2.00
Starter 1 IPv4 40GB 2 4GB €4.00
Newcomer 1 IPv4 60GB 2 6GB €6.00
Boost 1 IPv4 80GB 3 8GB €8.00
Super 1 IPv4 100GB 3 10GB €10.00

官方网站:https://noping.ro/

正文完
 
评论(没有评论)