pinvds.ru-俄罗斯-99卢布/月-vps-测评

1,730次阅读
没有评论

俄罗斯大公司https://pinspb.ru (有托管业务,最低1500卢布)旗下的vps业务站点,最低99卢布/月,支付方式:信用卡,webmoney和yoomoney,qiwi,比特币等。

looking glass : 5.188.88.1

套餐:

PVR mini 1.0,5.7
1 core
 7GB
99.00 RUB/month
Order now
PVR lite 1.1.8
1 core
 1GB RAM
 8GB
159.00 RUB/month
Order now
PVR start 2.2.10
2 cores
 2GB RAM
 10GB
319.00 RUB/month
Order now
PVR optimal 2.4.20
2 cores
 4GB RAM
 20GB
549.00 RUB/month
Order now

更多套餐见官网 : https://pinvds.ru/

正文完
 
评论(没有评论)